Poslanstvo

Javni zavod Ratitovec si bo prizadeval za boljše in aktivnejše življenje prebivalcev občine Železniki na vseh področjih svojega delovanja, zato bo:

  • pomagal pri organizaciji ali bo organiziral razne prireditve za občane in se po svojih najboljših močeh trudil pomagati društvom,
  • s svojim delom spodbujal in vplival na razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • s svojo dejavnostjo ustvarjal materialne, programske in kadrovske pogoje za razvoj športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • odgovorno skrbel za strokovnost in kvaliteto storitev, ki jih bo opravljal ali pomagal opravljati za ustanovitelja, uporabnike, poslovne partnerje zaposlene in druge udeležence,
  • racionalno ravnal s sredstvi, ki so pridobljena iz občinskega proračuna,
  • gospodarno upravljal s športnimi, kulturnimi, turističnimi in drugimi objekti, ki so mu zaupani,
  • informiral javnost občine Železniki in širšo javnost z informacijami, ki se nanašajo na področja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki,
  • igral povezovalno vlogo z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami za spodbujanje razvoja športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Železniki.
                         
  

 

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE