Vizija

Vizija Javnega zavoda Ratitovec je :

ŽELJA, RAZVOJ IN DELO NA PODROČJIH, ZA KATERE SMO ZADOLŽENI IN KATERA SE NAS DOTIKAJO!

 

Šport                                                    Dejavnosti

Kultura                                                  Društva

Turizem                                                Občani

Mladina                                                 Odprtost

                                                           Razumevanje

                                                           Povezovanje

Slovenija                                               Slovenci

Evropa                                                  Tujci

 

Vizija v športu:

Pripravljati in sodelovati v strategiji in razvoju športa na občinskem nivoju. Pomagati društvom pri izvedbi različnih športnih dogodkov in izvajati kvalitetna športna dogajanja in dogodke v lastni režiji. Na športnem področju bomo poskrbeli tudi za koordinacijo izvajanj in izvedbo občinskih prvenstev. Prizadevali se bomo čim bolj povezati športna društva in klube med seboj, da bodo v sožitju in z dobrim delom ustvarjali zdravo in močno mladino ter dosegali odlične rezultate na tekmovanjih v in izven naše občine oz države. 

 

Vizija v turizmu:

Pripraviti strategijo razvoja na področju turizma v Občini Železniki in ji z vsemi možnimi sredstvi in dejanji slediti. Skušali bomo povezati male turistične ponudnike tako na področju gostinstva, prenočišč, kot tudi ponudnike dejavnosti oz. programov. Skušali bomo izvajati lastne turistične programe, ki se bodo nanašali na turizem v celotni selški dolini in v katere bomo vključevali zg. omenjene vse manjše ponudnike. Naš cilj je dodatno povečati število postelj v obliki apartmajev, ker selška dolina prav družinam ali manjšim skupinicam ponuja odlične možnosti sprostitve, razvedrila v mirnem okolju, kjer se človek lahko sprosti na zelenih travnikih, med gozdovi, v hribih in gorah. Preko športa, znamenitosti, kulture, prikazanih šeg in navad ter dodatne programske ponudbe bomo turistu pričarali prijeten oddih oz nepozabna doživetja pri nas v selški dolini.

 

Vizija v kulturi:

Pripraviti strategijo razvoja  na področju kulture v Občini Železniki in ji z vsemi možnimi sredstvi in dejanji slediti. Skušali bomo sodelovati z vsemi kulturnimi društvi, spodbujati delovanje in ustvarjanje društev in samostojnih umetnikov oz. delavcev v kulturi. Naša želja je, da se v naši občini razvija plesna, glasbena, folklorna,  baletna, gledališka, slikarska, fotografska, lutkovna in muzejska dejavnost za katero smo tudi posredno skupaj z Muzejskim društvom odgovorni. Naš cilj je, da postane muzejska dejvanost v naši občini bolj prepoznavna in da vzporedno s tem zvišujemo tudi odstotek obiskovalcev/turistov v našem muzeju. Nudili bomo tudi močno podporo štirim svečanim proslavam ob naših največjih državnih oz občinskih praznikih.

 

Vizija pri delu z mladino in mladinskih dejavnostih:

Pripraviti strategijo razvoja na področju mladinskih dejavnosti v Občini Železniki. Zagotoviti prostor, kjer se bo mladina lahko aktivno udejstvovala in uresničevala svoje želje po razvoju. Pomagati mladini pri organizaciji določenih dogodkov, jim stati ob strani in jih spodbujati k zdravem načinu življenja. Omogočiti jim razvoj in vključevanje v smeri vseh treh zgoraj omenjenih področij, kjer se bo lahko vsak našel. Naš cilj je, da omogočimo mladini enakovredno umestitev s svojim delom, z novimi produkti v občinski okoliš in da v svoje delo čimbolj vključujejo in pripravljajo aktivnosti za osnovnošolske ali še mlajše otroke!    

 

 

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE