Varovanje premične kulturne dediščine

Kulturno dediščino najbolje varujejo ljudje sami, vendar jo morajo prepoznati in se zavedati njenega izjemnega pomena za kulturno identiteto. Zato so za to dediščino ključnega pomena muzejske zbirke, ki sistematično zbirajo, varujejo, predstavljajo in popularizirajo gradivo. Muzejske zbirke v občini Železniki so v Železnikih, v Sorici, v Davči, v Dražgošah in v Selcih. V Muzeju Železniki zanje skrbijo strokovni muzejski delavci, ostale zbirke pa so organizirane v društvenih okvirih.

 

Muzej Železniki, Na plavžu 58, Železniki, T: +386 (0)4 514 73 56

Groharjeva hiša v Sorici, Sp. Sorica 18, Sorica, T: +386 (0)4 519 71 96

Etnografska zbirka v Davči, Davča 22, Železniki, T: +386 (0)31 299 768

Dom Cankarjevega bataljona v Dražgošah, Dražgoše 75, Železnikim T: +386 (0)4 514 68 35

Gasilska zbirka v Selcih, Selca  22, Selca

Čipkarska šola Železniki, Otoki 13, Železniki

ISKALNIK PO VSEBINI

PROJEKTI
ANKETA
OGLAŠEVANJE