Impresije Škofjeloškega

Projekt Impresije Škofjeloškega je, kot že projekt Kulturna doživetja Škofjeloškega (www.kulturnadozivetja.si), povezal institucije na Škofjeloškem, ki jim je skupno varovanje kulturne dediščine: Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občino Žiri in Razvojno agencija Sora. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD. Pravzaprav je projekt Impresije Škofjeloškega nadaljevanje Kulturnih doživetij, ko smo v našem muzeju ponudbo obogatili s kovaškim ognjiščem in pečico, ki služi za lažjo izvedbo delavnic peke dražgoških kruhkov. V soboto, 24. novembra, smo pripravili delavnico izdelave dražgoških kruhkov. Času primerno so udeleženci izdelali in spekli parkeljna in miklavža.

Cilj projekta Impresije Škofjeloškega pa je še obogatiti turistično ponudbo s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove. Zato je vsebinski poudarek projekta na nadgradnji pedagoških programov v muzejih in kulturnih centrih. Javni zavod Ratitovec bo izdal tematske zgibanke, ki imajo predvsem pedagoško poslanstvo: klekljanje, mali kruhki, železarstvo in Muzej Železniki ter turistični katalog. V nadaljevanju projekta bo več poudarka na klekljanju. V nastajanju je knjižica vzorcev za klekljanje, ki bo dobrodošlo gradivo za klekljarice.

               

Več o projektu Impresije Škofjloškega 

 

ISKALNIK PO VSEBINI

ANKETA
OGLAŠEVANJE