Loading...

Muzejsko društvo Železniki

MUZEJSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI

Začetki društva segajo v sredino šestdesetih le 20. stoletja, ko so se nekateri domačini zbrali in povezali v prizadevanjih ohranitve  tehniške dediščine Selške doline. Od leta 1965 so delovali organizirano kot Pododbor Železniki Muzejskega društva Škofja Loki. Leta 1979 je bilo ustanovljeno samostojno Muzejsko društvo Železniki. Društveni člani so pričeli urejati gradivo in prostore v fužinarski Plavčevi hiši, kjer so 31. avgusta 1969 odprli prvo muzejsko zbirko v Železnikih. 

Zbirke Muzeja Železniki so še vedno v lasti Muzejskega društva Železniki. Zanje skrbita dva muzejska delavca. Občina Železniki preko Javnega zavoda Ratitovec skrbi za materialne stroške delovanja muzeja in za plače zaposlenih.

Področja delovanja Muzejsko društvo Železniki:
  • vključeno v delovanje Muzeja Železniki
  • priprava likovnih in čipkarskih razstav v galeriji Muzeja Železniki
  • izdajanje zbornika Selške doline Železne niti
  • popularizacija arheološkega najdišča: gradišče Štalca – začetek železarstva v Selški dolini