Loading...

Javni razpisi, javni natečaji, razpisi za delovna mesta,pravilniki

JAVNI RAZPISI, JAVNI NATEČAJI, RAZPISI ZA DELOVNA MESTA,PRAVILNIKI

Razpisi in pravilniki


Možen vpogled v:  

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI  (od leta 2022 dalje)

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI (do leta 2022)

PRAVILNIK ZA ŠPORTNE PRIREDITVE V OBČINI ŽELEZNIKI 2015 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI (2013)

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI (2016)

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŽELEZNIKI2021  AKTUALNO!!


Poziv društvom in posameznikom k oddaji predlogov za športnika leta Občine Železniki za leto 2021

Poziv društvom ŠL-01 21.pdf

Pravilnik o priznanjih - čistopis 21-22.pdf


KMALU
Razpis za zaposlitev dodatnega vzdrževalca oz upravnika športne infrastrukture v JZR2021  Zaprti razpisi


Razpis pri JZR  za ; "Izvedbo športnih prireditev v občini Železniki v letu 2021!" 

Razpisna dokumentacija BODI POZOREN !!! - razpis odprt do 8.septembra 2021)  :

Razpis Sportne prireditve 2021.pdf

Obrazec za izvedbo sportnih prireditev 2021.pdf  ;i  n še v wordu Obrazec za izvedbo sportnih prireditev 2021.doc

Vzorec pogodbe - Sportne prireditve 2021.pdf


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI v občini Železniki za leto 2021 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje MLADINSKIH DEJAVNOSTI v občini Železniki za leto 2021 


2020  Zaprti razpisi

Razpis pri JZR  za ; "Izvedbo športnih prireditev v občini Železniki v letu 2020!" 

Razpisna dokumentacija BODI POZOREN !!! - razpis odprt do 8.septembra 2020)  :

Razpis Sportne prireditve 2020.pdf

Obrazec za izvedbo sportnih prireditev 2020.pdf  ;i  n še v wordu Obrazec za izvedbo sportnih prireditev 2020.doc

Vzorec pogodbe - Sportne prireditve 2020.pdf

Razpis za delovno mesto ČISTILKE NA BAZENU/POMOŽNI DELAVEC II

razpis bo odprt od 15.02.2020 do 15.03.2020
rok prijav do 15.03.2020  (do tega dne mora prispeti pošta po e mailu ; info@jzr.si)


2019

Razpis za delovno mesto REŠEVALCA IZ VODE NA BAZENU

razpis bo odprt od 15.10.2019 do 15.011.2019
rok prijav do 15.11.2019  (do tega dne mora prispeti pošta po e mailu ; info@jzr.si)


RAZPIS za športne prireditve 

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

  : OBRAZEC ZA PRIJAVO doc.  , pdf

  : VZOREC POGODBE

  : LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019


Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki za leto 2019 

Javni razpis kultura

Pravilnik

Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

Prijavni obrazec 


Razpis za delovno mesto direktorja JZR

razpis bo odprt od 05.04.2019 do 15.04.2019
rok prijav do 16.04.2019  (do tega dne mora prispeti pošta)

 

2018 

RAZPIS za športne prireditve (odprt do 26.7.2018)

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

: OBRAZEC ZA PRIJAVO doc. , pdf

: VZOREC POGODBE

Letni program športa 2018

 

2017

Razpis za delovno mesto natakarja/ice v JZR (zaprt)
razpis bo odprt od 1.12.2017 do 27.1.2018
rok prijav do 27.12.2017

Razpis za delovno mesto vzdrževalca športne infrastrukture v JZR (zaprt)
razpis bo odprt od 1.12.2017 do 27.1.2018
rok prijav do 27.12.2018

Razpis JZR za športne prireditve 2017! (zaprt)
(razpisan 13.6.2017) rok prijave (1.8.2017)
obrazec za prijavo >> (word) (pdf)

PRILOGE K RAZPISU za športne prireditve!

: OBRAZEC ZA PRIJAVO

: VZOREC POGODBE

Letni program športa 2017 


2016

Razpis za delovno mesto natakarja/ice v JZR (odprt)
razpis bo odprt od 1.12.2016 do 27.12.2016
rok prijav do 27.12.2016
 
Razpis JZR za športne prireditve 2016! (zaprt)
(razpisan 13.5.2016) rok prijave (21.7.2016)
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKIV LETU 2016 (odprt do 20.7.2016)

Letni program športa 2016 


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnih mladinskih programov (dejavnosti) in mladinskih projektov v letu 2016 (zaprt)

LETNI PROGRAM MLADINSKIH DEJAVNOSTI 2016 


2015

Razpis za delovno mesto direktorja JZR  (zaprt)
razpis bo odprt od 7.4.2015 do 16.4.2015
rok prijav do 16.4.2015  

Razpis JZR za športne prireditve 2015 (zaprt)
(razpisan 30.6.2015) rok prijave (25.8.2015)
Razpis za izbor izvajalcev mednarodnih, državnih in velikih množičnih tradicionalnih prireditev v Občini Železniki v letu 2015 (odprt do 7.9.2015) - Razpisovalec je Javni Zavod Ratitovec

Obrazec za prijavo v wordu pdf

Vzorec pogodbe ob odobritvi vloge


Javni razpis za sofinanciranje programov športa s strani Občine Železniki - razpisovalec je Občina Železniki (rok prijave je potekel) 

Obrazce za prijavo in poročanje dobite na občinski internetni strani  

Pravilnik za šport (zadnja verzija feb`13)
 

2014 

Nov razpis JZR za športne prireditve 2014! (zaprt)
(razpisan 30.6.2014)   rok prijave (25.8.2014)

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKI V LETU 2014  (odprt do 25.8.2014)

OBRAZEC ZA PRIJAVO 

Pravilnik za šport (zadnja verzija nov 012)

Pravilnik o priznanjih (zadnja verzija nov 2011) 

Razpis občinska športna tekmovanja 2014

Občinska prvenstva 2014 - prijavni obrazec pdf. word


Razpis pri Občini železniki za športne dejavnosti. Prijavite se! Rok prijave do 19.5.2014.

Takoj po zaključenem občinskem razpisu bo odprt tudi razpis s strani JZR za športne prireditve 2014!


2013 

Razpis JZR za športne prireditve 2013  (odprt do 13.9.2013)

razpis  prijavni obrazec.doc  prijavni obrazec.pdf  pogodba-vzorec    

Razpis občinska športna tekmovanja 2013

Občinska prvenstva 2013 - prijavni obrazec

PRAVILNIK za zbiranje predlogov za športnika leta.


Razpis JZR za športne prireditve 2013! (zaprt
(razpisan 29.6.2013) rok prijave (24.8.2013)


2012

Razpis občinska športna tekmovanja 2012

Občinska prvenstva 2012 - prijavni obrazec

PRAVILNIK za zbiranje predlogov za športnika leta. 

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin programov športa v Občini Železniki za leto 2012


Letni program športa 2012

Pravilnik za šport (zadnja verzija nov 012)

Prijavni obrazec za prijavo na letni program športa (uporabite spodnje obrazce iz področja kjer kandidirate)     v wordu 

W          1.1. interesna ŠVZ predšolskih otrok

W           1.2. interesna ŠVZ šoloobveznih otrok

W           1.3. interesna VZ otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

W          1.4. interesna VZ otrok s posebnimi potrebami

W           1.5. interesna ŠVZ Mladine

W           1.6. ŠVZ mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

W           1.7. interesna ŠVZ mladine s posebnimi potrebami

W           1.8. interesna ŠVZ Študentov

W           2.0. Športna rekreacija

W            3.0. kakovostni šport

W           4.0. vrhunski šport

W           5.0. šport invalidov

W           6.0. športni objekti

W           7.0. izobraževanje,usposabljanje in izpopolnjevanje strok.kadr.

W           8.0. založniška dejavnost

W           9.0. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

W         10.0. delovanje društev

W         11.0. organizacija občinskih prvenstev


Razpis JZR za športne prireditve 2011! (zaprt)
(razpisan 28.6.2011) rok prijave (23.8.2011)


Razpis za delovno mesto direktorja JZR (zaprt)
razpis bo odprt od 26.4.2011 do 6.5.2011
rok prijav do 6.5.2011