Loading...

SS za kulturo

SS ZA KULTURO

Strokovni svet za kuturo

Katarina Primožič
Rok Pintar
Katja Mohorič Bonča
Andreja Ravnihar Megušar
Roman Megušar
Rudi Rejec
Sonja Čenčič
Martina Šubic
Mateja Markelj


Zapisniki strokovnega sveta za kulturo

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec, je bil da se od 1.9.2011 naprej objavljajo zapisniki Strokovnega sveta za kulturo!


 Mandat 2019 - 2023

 

ZAPISNIK . REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK . REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK . REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK . REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

  

Mandat  2015 -  2019

ZAPISNIK 15. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIKI 7. DOPISNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SS ZA KULTURO 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SS ZA KULTURO

 

Mandat 2011 - 2015 

ZAPISNIK 18. REDNE SEJE  (letni program kulture 2015)

ZAPISNIK 17. REDNE SEJE  

ZAPISNIK 16. KORESPONDENČNE SEJE

ZAPISNIK 15. KORESPONDENČNE SEJE  (letni program kulture 2014)

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE 

ZAPISNIK 13. KORESPONDENČNE SEJE

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE  (letni program kulture 2013)

ZAPISNIK 11. KORESPONDENČNE SEJE

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE

ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE SEJE  (letni program kulture 2012)

ZAPISNIK 6. KORESPONDENČNE SEJE 

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE (letni program kulture 2011)

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE