Loading...

Oglasni pano

OGLASNI PANO

Pogoji uporabe plakatnega mesta na kozolcu

 

Oglaševanje prireditev

Za termin in postavitev plakata se organizator prireditve dogovori na TIC Železniki, Na plavžu 58, 4228 Železniki,  turizem@jzr.si, 04 51 47 356,  051 458 010

Prednost uporabe plakatnega mesta imajo domača društva. Upošteva se vrstni red dogovora z organizatorji.

Na voljo sta dve plakatni mesti, eno v smeri Selc in drugo v smeri Sorice. Organizator prireditve lahko zaprosi za oba samo v primeru da ni drugega organizatorja, ki bi želel v istem terminu oglaševati.

Plakati lahko visijo en teden pred prireditvijo, v primeru da je plakatno mesto nezasedeno lahko tudi dalj časa.

Pripravo in postavitev ter vzdrževanje plakata zagotovijo organizatorji sami. Papirnati plakati se nalepijo na pripravljeno desko, pred tem se platno, ki prekriva oglasno mesto obrne na zadnjo stran kozolca. Po končanem oglaševanju plakata ni potrebno odstraniti z deske, ampak se prekrivno platno obrne na pravo stran.

Organizator mora najkasneje v enem dnevu po končani prireditvi prekriti plakat nazaj s platnom, ki ga je ob postavitvi obrnil na zadnjo stran.

Plakati morajo biti dimenzij: dolžina 270 cm, višina 190 cm.

Za oglaševalce, ki imajo sedež izven občine Železniki se oglaševanje plača po ceniku.

Nameščanje plakatov brez predhodnega dogovora s TIC Železniki ni dovoljeno.

Neodobreni plakati bodo odstranjeni kakor tudi plakati, ki bodo oglaševani izven dovoljenega oglasnega prostora na svojih panojih in stroški dela zaračunani oglaševalcem.

Za društva iz občine Železniki je oglaševanje brezplačno le v primeru če se držijo zgornjih pravil.

 

Stalno oglaševanje

V primeru da je oglasni prostor nezaseden sta plakatni mesti na voljo podjetnikom, društvom, ustanovam ali posameznikom, ki bi želeli stalno oglaševanje. Stalno oglaševanje bo zagotovljeno z naše strani in zaračunano po ceniku na dan ko bo oglas viden. Stalni oglasi morajo biti narejeni na platnu, da bodo obstojni in kvalitetno pritrjeni. Glede velikosti platna in načina pritrditve se dogovorimo ob podpisu pogodbe za reklamiranje. 

 

Cenik

Cenik najema enega plakatnega mesta za oglaševanje prireditev :

društva, ki imajo sedež v občini Železniki:                             brezplačno

društva, ki imajo sedež izven občine Železniki                      18,85+22% = 23,00 € / teden

Komercialno oglaševanje za eno plakatno mesto               2,87+22% = 3,50 € / dan  (minimalno 20 dni)

Enkratna odstranitev oglasa ( v primeru zamude)               50,00 + 22% = 61,00 €